Hitta hit

Så här kör du om du kommer från…

…Linköping på E4:an:

  1. Tag av Norrköping Södra.
  2. Tag sedan höger mot Klockartorpet, Mässoråde, Ishall.
  3. Följ därefter vägvisning till Folkets Park.

…Stockholm:

  1. Tag av Norrköping Södra
  2. Tag sedan höger mot Klockartorpet, Mässområde, Ishall.
  3. Följ därefter vägvisning till Folkets Park.

…Kalmar E22:

  1. Tag av mot sjukhuset, kör hela Söderleden till rondellen/Linköpingsvägen.
  2. Fortsätt mot Linköping ca: 300 meter.
  3. Tag sedan höger mot Klockartorpet, Mässområde, Ishall.
  4. Följ därefter vägvisning till Folkets Park.

Borgen Folkets Park
Folkborgsvägen 22
60380 Norrköping